ನಾವು ಕಂಡ ನಾನಾಜಿ

ನಾವು ಕಂಡ ನಾನಾಜಿ

ನಾನಾಜಿ ದೇಶಮುಖ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಚತುರತೆಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಹೆಸರು. ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಭಾರತರತ್ನ ಪಡೆದ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದವರು.

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿ

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು

© ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2020 - ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿ. ಏನ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.


Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/drasaips/public_html/kan/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify-fonts.php on line 203

Notice: Array to string conversion in /home/drasaips/public_html/kan/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify-fonts.php on line 206

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/drasaips/public_html/kan/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify-fonts.php on line 203

Notice: Array to string conversion in /home/drasaips/public_html/kan/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify-fonts.php on line 206